Så mycket tjänar en städare i Helsingborg

Som en tjänst för sina medlemmar sammanställer fackförbundet Kommunal sina anställdas löner och skapar statistik över detta varje år. Detta både utifrån olika arbetsområden samt olika delar av Sverige. Skillnaden i procent är relativt stor beroende på var man bor vilket kan bero på hur kommunen prioriterar samt utbud av arbetskraft. Enligt denna statistik tjänade en kommunalt anställd städare i Helsingborg 22 730 kr i medellön under 2017. Det är en bit under den totala genomsnittslönen i Sverige vilket visar tydligt att städare överlag är ett låglöneyrke. Delvis beror detta på att någon högskoleutbildning inte krävs. Men samtidigt är detta inte den enda faktorn som avgör lönen. En park- och trädgårdsarbetare tjänade nämligen, samma år, i medel ca 4000 kr mer.

Arbetsuppgifter

Städare som är anställda av kommunen i Helsingborg arbetar främst med att städa offentliga lokaler som kommunen driver. Det kan vara bibliotek, kontor, skolor m.m. Det får däremot inte vara privata lokaler då kommunala företag inte får konkurrera med privata företag. Det gör också att den medellön som presenteras för städare enbart gäller för kommunanställda och inte privatanställda. Dessutom är medellönen enbart baserad på den fasta lönen och någon hänsyn har inte tagits till eventuellt OB.

Privata städsektorn mycket stor

Det är viktigt att påpeka att den medellön som Kommunal räknat ut enbart gäller för medlemmar hos dem och personer som jobbar med att städa inom Helsingborgs kommun. Det gäller däremot inte för privata städföretag. Den privata städsektorn är mycket stor både mot företag och privatpersoner. Framförallt skapade införandet av RUT-avdrag en explosionsartad utveckling av hemstädning och andra löpande städtjänster. Med avdraget blev totalkostnaden för hemstädningen hälften så hög vilket gjorde att allt fler vågade på att testa denna bekvämlighet.

Omöjligt veta lönen inom privat sektor

Hur hög medellönen är inom privat städsektor i Helsingborg är däremot mycket svårt att avgöra. Detta inte minst eftersom de anställda till stor del är med i olika fackförbund och vissa inte alls är fackligt ansluten. Dessutom har många städföretag valt att ge timlön enbart vid de olika städtillfällena istället för månadslön. Ett stort antal personer jobbar löpande som ”vikarier” eller på timme och får veta dag för dag hur mycket de får jobba. Efter att de genomfört en hemstädning vet de exakt vad de tjänat och det kan då vara högre än vad en kommunalt anställd person hade fått. Däremot innebär en anställning en betydligt större trygghet och detta inte minst vid sjukdom, arbetslöshet och liknande. Vill du veta mer, läs gärna denna site.

10 Jan 2018