Fasadrenovering i Helsingborg gör ditt hus hållbart

Om du har en enstegsfasad och du börjar få in fukt i fastigheten, är det dags att byta fasad. Låt ett företag som kan fasadrenovering i Helsingborg göra jobbet.

Du äger ett hyreshus, som ligger alldeles vid stranden. Dina hyresgäster har vacker utsikt över Öresund men husets fasad har blivit illa åtgången av saltstänkt vind. Huset har en enstegsfasad och risken är stor att fukt och mögel kommer att skada huset allvarligt.

Hus har ibland byggts med enstegsfasad. Metoden har gett en låg kostnad, men en sådan fasad klarar inte alltid de klimatförhållanden som finns. Fasaden luftas inte tillräckligt och då uppstår fukt och mögel. Dessutom kan huset vara dåligt isolerat, vilket gör att driftskostnaden för energi successivt springer iväg.

Fasadrenovering med kompetens

Vid fasadrenovering kommer din fastighet först att väderskyddas. Därefter rivs den gamla fasaden bort. Puts, isolering och gips som finns tas bort. Om stommen i huset visar sig vara skadad byts den. Nu börjar arbetet med den nya fasaden. Isolering, vindpapp och klimatskiva sätts upp. Därefter monteras en ventilerad regel. En luftspalt bildas. I ett slutsteg monteras en putsad skiva.

För att byta fasad i Helsingborg ska du kontakta ett företag som kan jobbet och som kan hänvisa till referensobjekt. Sådana har de många. Företagets representanter inspekterar dina husfasader och föreslår åtgärder för renovering. Efter renovering får du tillbaka en fasad som ytligt ser ut som den gamla, men som är i mycket bättre skick. Du får ett bra skydd mot både fukt och brand.

29 Aug 2022