Heta, nya stadsdelar i Helsingborg

En stad med en ständigt ökande befolkning måste utvecklas och här är inte Helsingborg på något sätt unikt. Vi ser det största exemplet på detta i Stockholm där nya stadsdelar ständigt växer fram – och måste göra så – men även Göteborg, Malmö och Uppsala är tydliga exempel på städer där man ser att byggnationer måste ske. Spännande och utmanande – från Boverkets sida så säger man att Sverige innan år 2020 måste bygga ungefär 400.000 bostäder och där har vi en siffra som väl belyser vilket behov som finns.

I Helsingborg så har man börjat tackla de framtida problemen med boenden genom att planera för att bygga nya stadsdelar; detta primärt i det så kallade H+-projektet och detta ser mer än lovande ut på förhand. Vilka är då de berörda stadsdelarna och vilka kommer fram till år 2035 – då projektet i fråga planeras att avslutats – att förändras? Följande:

 • Gåsebäck: Det gamla industriområdet Gåsebäck ska få en välbehövlig ansiktslyftning och förändras så att både företag och privatpersoner år 3035 flyttar in i området.
 • Oceanhamnen. En spännande stadsdel som blir en förlängning av stadens befintliga kajpromenad. En stadsdel byggd på små öar där bostäder, kontor, restauranger, affärer och annan handel kommer att samsas om ytan. Spännande och vågad arkitektur kommer att göra Oceanhamnen till en extremt attraktiv plats i framtiden.
 • Husarområdet. Enligt planerna så ska man försöka bevara området kring den Rönnowska Skolan. Tanken är att bevara både stallet och kaserngården – den senare ska försöka omgärdas av flertalet byggnader.
 • Universitetsområdet: Här är planen att förvandla området till en plats för alla – under dygnets alla timmar. Universitetsområdet ska ha plats för fler bostäder, för kontor och för butiker; naturligtvis även med fler möjligheter inom utbildning.

Äldre områden med stor attraktionskraft i Helsingborg

Om man i Stockholm brukar prata om söder om Söder så är norr det väderstreck som många i Helsingborg rättar sig efter då de söker bostad. Norr om Trädgårdsgatan och så ytterligare norrut, det har alltid gällt som lite av en gyllene regel för områden att bo i då det kommer till Helsingborg. Naturligtvis en sanning med viss modifikation; staden förändras och ett yngre klientel hittar – och skapar – alltid nya områden som blir mer attraktiva.

En undersökning som gjordes år 2008 av Helsingborgs Dagblad gällande attraktiva områden bjöd både på en del överraskningar och en del säkrare kort. Av de 327 tillfrågade – i alla åldrar - så såg svaren ut så här på frågan om vilken stadsdel de helst skulle vilja bo i Helsingborg:

 • Centrum
 • Tågaborg Norra
 • Råå
 • Tågaborg Södra
 • Slottshöjden

Noterbart är att ett område som Rydebäck inte fick plats på listan, en stadsdel som genom åren gjort sig känd som en riktig magnet och som varit ett självklar mål för många helsingborgare att slå ner sina bopinnar i. De områden som kom på sista platserna i underrsökning då? Här är de minst attraktiva områdena enligt denna undersökning.

 • Hasslarp
 • Kattarp
 • Drottninghög