En solcellsleverantör hjälper oss att bli miljömedvetna

De flesta av oss är medvetna om att kostnaderna för elektricitet riskerar att bli högre i framtiden. Parera utvecklingen och kontakta en solcellsleverantör!

Från den seriösa debatten om miljöfrågor blir det allt tydligare att världen måste frigöra sig från användningen av fossila bränslen. Om inte, kommer delar av världen att försvinna från jordens yta och givetvis kommer även vårt land påverkas av ett alltmer lynnigt klimat. Och att Golfströmmen inte längre skulle fungera vill vi inte ens tänka på.

Men vad kan vi då som enskilda individer göra för att förhindra en klimatkris? Svaret är att vi kan göra åtskilligt och dra vårt eget strå till stacken. Vi kan exempelvis övergå till att värma upp våra hus med värmepump och vi kan generera stor del av vår elförbrukning genom att installera solpaneler på våra hustak, fabrikslokaler och ladugårdar.

En solcellsleverantör sänker vår elkostnader

Att bli miljövänlig och klimatsmart behöver inte kosta oss någonting. Om vi låter en solcellsleverantör montera solceller på våra villatak sparar vi inte bara miljön utan gynnar även vår hushållsekonomi. Många av oss vill gärna köpa en elbil för att undvika koldioxidutsläpp från vårt bilåkande med bensin- eller dieselbil. Med solpaneler på ett villatak kan vi få både elektricitet till våra hushållsapparater och till en elbil.

Lyser då solen tillräckligt mycket i vårt avlånga land? Sanningen är att vi har mycket goda förutsättningar att generera el från solen under stor del av året och det även långt upp i landet. Förklaringen är att tekniken med solceller har utvecklats drastiskt under den senaste tioårsperioden. Kolla in www.elavsol.se för mer information om solceller.

12 Aug 2023