Helsingborg – åttonde flest invånare i Sverige

Helsingborg är en stor stad och man räknas som den åttonde största staden i Sverige. I Skåne så är man den näst största och där ligger endast Malmö före. Det totala antalet invånare i Helsingborg – i tätorten – är 97.122 personer och detta är en siffra som garanterat kommer att stiga inom de närmsta åren. Helsingborg har nämligen – tack vare sin placering – varit en viktig punkt i Sverige och närheten till Danmark (endast fyra kilometer skiljer mellan Helsingborg och Helsingör) gör att staden är väldigt attraktiv.

Öresundsregionen och tillväxten där en den stora anledningen till att fler väljer att flytta till Helsingborg och man räknar idag med att denna region har ungefär 3.9 miljoner invånare – det handlar således om Nordens största potentiella arbetsmarknad. Att företag och privatpersoner söker sig till regionen i allmänhet och Helsingborg i synnerhet är alltså inget konstigt i sig.

Det som är talande för hela Öresundsregionen är att befolkningen är välutbildade och att man satsar hårt på teknologi och IT; områden där Helsingborg ligger i framkant och där man som ett tecken på det kan se att man erbjuder gratis Wi-Fi på över 200 platser samt att området Gröningen sannolikt är att räkna som Europas största, fria Wi-Fi zon. Ett tecken i tiden och ett tecken på Helsingborgs förmåga att inte bara anpassa sig, utan att själva hålla i taktpinnen. Saker som gör att invånarantalet säkerligen kommer att växa.

Helsingborg – en stad med en växande befolkning

Som den största staden i nordvästra Skåne så är Helsingborg en självklar plats för utveckling och man kan se att staden haft en stadig tillväxt och stigande befolkning genom åren. Detta trots att exempelvis IKEA flyttat sitt huvudkontor från staden.

Det här anser vi vara en styrka som Helsingborg alltid haft; istället för att vara beroende av några enstaka större företag och industrier så har – och är! – man en stad där flertalet mindre företag driver utvecklingen framåt. Detta  i kombination med närheten till Danmark, det otroligt vackra läget, den unika naturen, den långa historien – Helsingborg är över 900 år – samt de många aktiviteter och evenemang som staden erbjuder gör att samtliga prognoser för staden ser väldigt positiva ut.

Här måste man även passa på att nämna det spännande projektet för stadsplanering kallat H+ där nya stadsdelar börjat skissas fram. Stadsdelar som kommer att bli både attraktiva och välbehövliga; en växande befolkning måste ha någonstans att bo.